Dodawanie folderów i podfolderów

W dokumentach części lub złożenia można dodawać foldery do drzewa operacji FeatureManager. Można zmieniać nazwy nowych folderów i przeciągać do nich dodatkowe elementy. Zmniejsza to długość drzewa operacji FeatureManager i pomaga organizować operacje i komponenty.

W dokumentach części można tworzyć foldery dla operacji. Można umieścić dowolny zestaw sekwencyjnych operacji w jednym folderze. Nie można używać klawisza Ctrl do wybierania operacji niesekwencyjnych. Pozwala to na zachowanie relacji rodzic-potomek. Kiedy wybierzemy folder dodany do drzewa operacji FeatureManager, operacje w tym folderze zostaną podświetlone w obszarze graficznym. Podobnie po wybraniu operacji w obszarze graficznym, która znajduje się w utworzonym folderze, folder ten zostanie wyróżniony.

W dokumentach złożenia można tworzyć foldery dla komponentów i foldery dla wiązań. Przy dodawaniu folderu do drzewa operacji FeatureManager można wstępnie wybrać niesekwencyjne komponenty lub wiązania do umieszczenia w folderze. Po wybraniu komponentu w obszarze graficznym, który znajduje się w utworzonym folderze, w drzewie operacji FeatureManager folder jest wyróżniany i rozwija się, pokazując podświetlony komponent.

Można także tworzyć podfoldery. Każde polecenie, które można zastosować względem folderów, można zastosować również względem podfolderów. Gdy zastosujemy polecenie względem folderu, zostanie ono zastosowane również względem jego podfolderów. Na przykład gdy wygasimy folder, zostaną wygaszone wszystkie elementy w tym folderze, w tym również jego podfoldery oraz elementy, które się w nich znajdują.

Aby rozwinąć lub zwinąć folder i wszystkie jego podfoldery, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Rozwiń wszystkie lub Zwiń wszystkie. Aby zachować stan rozwinięcia lub zwinięcia danego folderu podczas rozwijania lub zwijania folderu jego rodzica, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Rozwiń element lub Zwiń element.

Elementy do folderów można wstawiać automatycznie lub ręcznie.

Aby utworzyć nowy folder i automatycznie wstawić do niego elementy, należy:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy element w drzewie operacji FeatureManager i wybrać Dodaj do nowego folderu.

Nowy folder pojawi się w drzewie operacji FeatureManager. Operacja którą dwukrotnie kliknęliśmy zostanie umieszczona w nowym folderze. Można zmienić nazwę folderu i przeciągać do niego dodatkowe elementy.

Aby utworzyć nowy folder i ręcznie wstawić do niego elementy, należy:

W drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy element i wybrać polecenie Utwórz nowy folder. Nowy folder pojawi się w drzewie operacji FeatureManager. Można zmienić nazwę folderu i przeciągać do niego dodatkowe elementy.
Kiedy element jest ręcznie przeciągany na nazwę folderu, wskaźnik zmienia się na .

Aby usunąć elementy z folderu, należy:

  1. W drzewie operacji FeatureManager przeciągnąć element z folderu do ikony folderu . Wskaźnik zmieni się na następujący: .
  2. Zwolnić przycisk myszy. Element zostanie usunięty z folderu i pojawi się tuż pod nim.