Dodawanie i usuwanie elementów szkicu w blokach

Możliwe jest dodawanie i usuwanie elementów szkicu. Gdy usuniemy elementy szkicu z bloku, te elementy szkicu przechodzą z poziomu bloku do następnego poziomu. Dodanie bloku odwraca ten proces.

Polecenie Dodaj/Usuń blok jest użyteczne jeżeli mamy skomplikowany szkic, np. importowany plik, i chcemy użyć wybrane elementy szkicu jako bloki.

Aby dodać lub usunąć blok, należy:

 1. W trybie Edycja szkicu wybrać opcję Blok FM_block_sketch.gif w drzewie operacji FeatureManager.
 2. Kliknąć Edytuj blok Tool_Edit_Block_Block.gif (pasek narzędzi Bloki) lub Narzędzia > Bloki > Edycja.
  Obwód jest pojedynczym blokiem:
  add_remove_block_01.gif
 3. Kliknąć przycisk Dodaj/Usuń Tool_Add-Remove_Block.gif (pasek narzędzi Bloki) lub wybrać opcję Narzędzia > Bloki > Dodaj/Usuń elementy.
 4. W menedżerze właściwości PropertyManager Elementy bloku, wybrać te elementy, które chcemy dodać lub usunąć.
  Zaznaczone elementy szkicu zostaną usunięte z bloku:
  add_remove_block_02.gif
 5. Kliknąć przycisk PM_OK.gif, kliknąć narożnik potwierdzenia bloku block_confirmation_corner.gif, a następnie zamknąć szkic.
  Wybrane elementy nadal stanowią część szkicu, lecz zostały przeniesione do poziomu szkicu.