Dodawanie wiązań SmartMates z menedżera właściwości PropertyManager Przenieś komponent

Jeżeli komponent jest już używany w innych wiązaniach, to może on być przenoszony wyłącznie w ramach stopni swobody dozwolonych przez te wiązania. Ponadto, nie można dodać wiązań SmartMates do wystąpienia w szyku komponentu.

Aby utworzyć wiązania SmartMates podczas przenoszenia komponentu przy użyciu menedżera właściwości PropertyManager Przenieś komponent, należy:

  1. Kliknąć Przenieś komponent na pasku narzędzi Złożenie.
  2. W menedżerze właściwości PropertyManager, w obszarze Przenieś, kliknąć Wiązania SmartMates .
  3. Dwukrotnie kliknąć komponent a następnie kliknąć prawidłowego partnera wiązania.
    Pojawi się podręczny pasek narzędzi Wiązanie.
  4. Dodać SmartMate, a następnie kliknąć .
  5. Kliknąć przycisk w menedżerze właściwości PropertyManager.