Domyślne typy wiązań

Po wybraniu ścian walcowych lub krawędzi kołowych do powiązania z osią, oprogramowanie tworzy wiązanie koncentryczne. Po wybraniu dwóch równoległych ścian planarnych, oprogramowanie tworzy wiązanie wspólne.

Niektóre domyślne typy wiązań mają drugorzędne wiązanie domyślne, które jest tworzone gdy główny domyślny typ wiązania wspólnego powoduje przedefiniowanie złożenia. Na przykład program tworzy wiązanie równoległe pomiędzy dwiema równoległymi ścianami planarnymi jeśli wiązanie wspólne powoduje przedefiniowanie złożenia.

Aby powiązać oś ze ścianą walcową w złożeniu, należy:

defaultmatesnoselected.png

  1. Wybrać oś i ścianę walcową lub krawędź kołową.
    Aby wyświetlić tymczasowe osie, rozwinąć Ukryj/pokaż elementy (pasek narzędzi Wyświetlacz przezroczysty) i kliknąć Wyświetl osie tymczasowe .
  2. Kliknąć Wiązanie (pasek narzędzi Złożenie) lub Wstaw > Wiązanie..
    Domyślnym wiązaniem będzie wiązanie cylindryczne.

    defaultconcentric.png

  3. Dokończyć wiązanie i kliknąć PM_OK.gif.