Przeglądanie wiązań z geometrii odniesienia

Można otworzyć okno Pokaż wiązania dla dowolnej wybranej geometrii odniesienia, na przykład płaszczyzny, osi i innych geometrii odniesienia.

Aby wyświetlić wiązania dla wybranej geometrii odniesienia, należy:

  1. Otworzyć złożenie.
  2. Wybrać powiązaną geometrię odniesienia, na przykład powiązaną płaszczyznę lub oś.
    viewmatesaxisselected.png
  3. Kliknąć Pokaż wiązania menu_View_Mates.gif.
    W oknie Pokaż wiązania zostaną wyświetlone wiązania, które odnoszą się do wybranej geometrii odniesienia.