Ustawienie czułości wiązań SmartMate

Można ustawić prędkość z jaką oprogramowanie stosuje wiązania SmartMates.

Aby ustawić czułość wiązań SmartMate, należy:

  1. Kliknąć Opcje (pasek narzędzi Standard) lub Narzędzia > Opcje.
  2. Wybrać Wydajność.
  3. W części Złożenia, dla Czułość wiązań SmartMate przeciągnąć suwak od lewej do prawej strony, aby zmniejszyć prędkość.
  4. Kliknąć OK.