Zmienianie opisu operacji

Aby zmienić opis operacji w dokumencie części klub złożenia, należy:

  1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy operację w drzewie operacji FeatureManager i wybrać Właściwości operacji.
  2. W oknie dialogowym edytować tekst w polu Opis, a następnie kliknąć OK.
Nie możemy zmieniać opisów operacji w dokumentach rysunków. Opisy określone w dokumentach części lub złożenia są wyświetlane w dokumentach rysunków kiedy wybierzemy Wyświetlanie drzewa > Pokaż opisy operacji w dokumencie rysunku.