Sprawdź element

Okno dialogowe Sprawdź element umożliwia nam sprawdzenie geometrii modelu oraz zidentyfikowanie niepożądanej geometrii. Niepożądana geometria to na przykład nieprawidłowe ściany, nieprawidłowe krawędzie, minimalny promień krzywizny, przerwy krawędzi i przerwy wierzchołka.

Aby sprawdzić model pod kątem prawidłowej geometrii, należy:

 1. W przypadku dokumentu części lub złożenia kliknij Sprawdź (pasek narzędzi Narzędzia) lub Narzędzia > Oceń > Sprawdź.
 2. W oknie dialogowym, w części Sprawdź, wybrać poziom sprawdzania oraz typ elementu, który chcemy zweryfikować:
  Opcja Opis
  Dokładne sprawdzanie bryły/powierzchni Kiedy opcja ta jest wyczyszczona (domyślnie), wykonuje standardowe sprawdzenie geometrii, które ponownie używa wyniki poprzednich sprawdzeń geometrii, aby poprawić wydajność. Kiedy opcja jest wybrana, wszystkie sprawdzenia geometrii są wykonane ponownie, co spowalnia wydajność.
  Wszystkie Sprawdza cały model. Należy określić Bryły, Powierzchnie lub obydwie możliwości.
  Wybrane elementy Sprawdza ściany lub krawędzie, które wybraliśmy w obszarze graficznym.
  Operacje Sprawdza wszystkie operacje w modelu.
 3. W części Sprawdź czy są, wybrać typy problemów które chcemy sprawdzić oraz typy wartości jakie chcemy ustalić:
  Opcja Opis
  Nieprawidłowa ściana(y)  
  Nieprawidłowa krawędź(ie)  
  Krótka krawędź(ie) Należy określić minimalną długość krawędzi. Oprogramowanie poinformuje o wszelkich krawędziach o długości mniejszej niż podana.
  Otwarte powierzchnie  
  Minimalny promień krzywizny  
  Maksymalna przerwa krawędzi  
  Maksymalna przerwa wierzchołka  
 4. Kliknąć Sprawdź.
  Po sprawdzeniu:
  • Liczba błędów pojawi się w części Znalezione.
  • Elementy takie jak błędy, otwarte powierzchnie i żądane wartości pojawią się w części Lista wyników.
  • W obszarze komunikatu pojawi się opis wyników.
  Wybierz pozycję w Liście wyników, aby podświetlić komponent w obszarze graficznym. Informacje na temat komponentu pojawią się w polu komunikatów.
 5. Kliknąć Wyizoluj, aby wyizolować komponent.
  1. Kliknąć Wyjdź z Wyizoluj (podręczny pasek narzędzi Wyizoluj), aby wrócić do okna dialogowego Sprawdź element.
 6. Kliknąć Zamknij i wyizoluj wady, aby wyizolować wszystkie komponenty, które posiadają niepożądaną geometrię po zamknięciu okna dialogowego Sprawdź element.