Tworzenie widoków 3D

Dostępne w dodatku SOLIDWORKS MBD.

Właściwości zapisane w menedżerze właściwości PropertyManager Zrzut widoku 3D są automatycznie stosowane po dwukrotnym kliknięciu widoku na karcie Widoki 3D.

Podczas przechwytywania widoku 3D są rejestrowane wszelkie informacje znajdujące się w obszarze graficznym. Najpierw należy skonfigurować widok w żądany sposób, a następnie go przechwycić. Jest to wygodny sposób, aby uwzględnić dane 3D PMI (lub ich nie uwzględniać) w widoku 3D dla poprawy organizacji elementów.

Aby tworzyć widoki trójwymiarowe:

 1. Wykonać jedną z następujących czynności:
  • W dolnej części okna programu SOLIDWORKS, na karcie Widoki 3D, kliknąć Zrzut widoku 3D.
  • Kliknąć Zrzut widoku 3D (w menedżerze poleceń CommandManager lub na pasku narzędzi dodatku SOLIDWORKS MBD).
 2. W menedżerze właściwości PropertyManager należy:
  1. W polu Nazwa widoku 3D wpisać nazwę.
  2. W obszarze Konfiguracja wybrać konfigurację modelu.
   Domyślnie w widoku 3D jest zapisywana bieżąca konfiguracja z obszaru graficznego.
  3. W obszarze Stan wyświetlania wybrać stan wyświetlania.
   Domyślnie w widoku 3D jest zapisywany bieżący stan wyświetlania z obszaru graficznego.
  4. W obszarze Widoki adnotacji wybrać widoki adnotacji do uwzględnienia.
 3. Kliknąć .