Tworzenie operacji z biblioteki

 1. Otworzyć nową część, naszkicować profil i utworzyć operację bazy.
 2. Utworzyć operacje, które mają się znaleźć w operacji z biblioteki.
  Podczas tworzenia części, która zawiera wiele operacji wyciągnięcia, które mają zostać zapisane jako operacja z biblioteki, należy upewnić się, że wybrano opcję Scalaj wyniki. Zapewnia to uwzględnienie wszystkich operacji podczas przeciągania operacji z biblioteki do modelu.
 3. Określić jak chcemy pozycjonować operację z biblioteki kiedy dodajemy są do modelu:
  • Przy użyciu odniesień — zwymiarować operacje względem bazy.

  • Przy użyciu lokalizacji — wykluczyć wymiary i relacje pomiędzy operacjami i bazą.

 4. Po utworzeniu operacji dodać wszelkie dodatkowe konfiguracje.
 5. Zamknąć szkic i wykonać poniższe czynności:
  1. Kliknąć kartę Biblioteka projektu tab_Design_Library.gif, aby otworzyć Okienko zadań.
  2. Kliknąć , aby przypiąć okienko zadań, a następnie wybrać Bibliotekę projektu tab_Design_Library.gif.
  3. Przejść do folderu gdzie chcemy dodać operację z biblioteki.
  4. Nacisnąć klawisz Ctrl i w drzewie operacji FeatureManager wybrać operacje, które chcemy zapisać jako operację z biblioteki.
   Nie należy uwzględniać operacji bazowej jako części operacji z biblioteki. Jeżeli uwzględnimy operację bazową, będzie ona częścią operacji z biblioteki (*.sldlfp) kiedy przeciągniemy ją do modelu.
  5. Przeciągnąć te operacje do dolnego panelu w Okienku zadań.
   Wykluczenie niektórych operacji może spowodować błędy przebudowy w części operacji z biblioteki ze względu na nierozwiązane zależności.
 6. W oknie PropertyManager Dodaj do biblioteki wpisać nazwę i (opcjonalnie) dowolne z poniższych:
  1. Wpisać opis.
  2. Kliknąć Odniesienia, aby wyświetlać okno dialogowe Zapisz jako z odniesieniami.
 7. Kliknąć PM_OK.gif.

Po utworzeniu operacji z biblioteki można dostosować odniesienia i wymiary.

Jeżeli zamkniemy model pojawi się monit o zapisanie części. Operacja z biblioteki jest już zapisana tak więc możemy zamknąć model bez zapisywania go z rozszerzeniem .sldprt.