Wyświetlanie spinacza projektu

Folder Spinacz projektu w drzewie operacji FeatureManager zawiera:

Dziennik projektu Możemy przechowywać notatki i obrazy w osadzonym dokumencie Word.
  Załączniki Możemy osadzać lub tworzyć łącza do dokumentów w PDF, Word, Excel lub innych, zawierających różnego rodzaju informacje, analizy wad projektowych, dzienniki problemów, raporty, itd.
  Raporty z SOLIDWORKS Utilities Raporty dodawane automatycznie przez SOLIDWORKS Utilities.

Domyślnie folder Spinacz projektu jest ukryty jeżeli Dziennik projektu jest pusty lub nie ma załączników.

Aby wyświetlać Spinacz projektu, należy:

  1. W drzewie operacji FeatureManager, kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę dokumentu i wybrać Ukryj/pokaż elementy drzewa.
  2. W oknie dialogowym Opcje systemu - Drzewo operacji FeatureManager, w części Ukryj/pokaż elementy drzewa, dla Spinacz projektu, wybrać Pokaż.
  3. Kliknąć OK.