Edytowanie macierzystego pliku CAD innego producenta w SOLIDWORKS

Aby przeprowadzić edycję macierzystego pliku CAD innego producenta w SOLIDWORKS:

 1. Otworzyć w SOLIDWORKS macierzysty plik CAD innego producenta.
 2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy operację i wybrać polecenie Edytuj operację.
 3. W menedżerze właściwości PropertyManager, w obszarze Plik, kliknąć przycisk Przeglądaj, aby wybrać inny macierzysty format pliku CAD.
  Domyślnie przeglądarka plików otwiera lokalizację, z której plik został pierwotnie wstawiony.
 4. Wprowadzić odpowiednie zmiany w pliku części przy użyciu operacji SOLIDWORKS.
 5. W obszarze Transfer wybrać dowolny z poniższych elementów, aby zachować operacje mające zastosowanie do wybranego formatu pliku:
  • Obiekty bryłowe
  • Obiekty powierzchniowe
  • Płaszczyzny
 6. Kliknąć .
  Można zaktualizować część SOLIDWORKS o ostatnie zmiany wprowadzone w części bazowej. Kliknąć prawym przyciskiem myszy część SOLIDWORKS w menedżerze właściwości PropertyManager i wybrać polecenie Aktualizuj model. Wszelkie modyfikacje wprowadzone w części bazowej zostaną zastosowane do części SOLIDWORKS bez utraty dalszych operacji.