Szacowanie kosztu operacji złożenia

Można przypisać koszty operacji złożenia w szablonie. W menedżerze właściwości PropertyManager można zastąpić koszty w szablonie i dodać czas wykonywania czynności w złożeniu.

Aby oszacować koszt operacji złożenia:

 1. Otworzyć złożenie z łącznikami w czterech narożnikach.
 2. Kliknąć Costing (karta Oceń w menedżerze poleceń CommandManager) lub Narzędzia > Aplikacje SOLIDWORKS > Costing.
 3. W menedżerze kosztów CostingManager kliknąć prawym przyciskiem myszy Operacje złożenia i wybrać Dodaj operację złożenia.
 4. W menedżerze właściwości PropertyManager Operacje złożenia, w pozycji Nazwa, wpisać Mocowanie.
 5. W menedżerze właściwości PropertyManager kliknąć Każdy wybrany komponent i Ctrl + wybrać cztery łączniki narożnika w obszarze graficznym.
 6. W menedżerze właściwości PropertyManager należy wykonać następujące czynności:
  1. W obszarze Czas operacji wpisać 10.
  2. Wartością domyślną jest 60 USD/godz.
   W obszarze Koszt operacji złożenia wpisać 20.
  3. Kliknąć .
 7. W menedżerze kosztów CostingManager kliknąć prawym przyciskiem myszy Operacje złożenia i wybrać Dodaj operację złożenia.
 8. W menedżerze właściwości PropertyManager Operacje złożenia, w pozycji Nazwa, wpisać Kontrola.
 9. W menedżerze właściwości PropertyManager kliknąć Cały wybór i wybrać całe złożenie w obszarze graficznym.
 10. W menedżerze właściwości PropertyManager należy wykonać następujące czynności:
  1. W obszarze Czas operacji wpisać 3600.
  2. W obszarze Koszt operacji złożenia wpisać 100.
  3. Kliknąć .
 11. W okienku zadań kalkulacji kosztów Costing kliknąć Rozpocznij szacowanie kosztów.