Filtrowanie drzewa operacji FeatureManager

Filtr drzewa operacji FeatureManager pozwala na wyszukanie określonych operacji/cech w częściach oraz komponentach złożeń.

Aby filtrować drzewo operacji FeatureManager, należy:

 1. Na górze drzewa operacji FeatureManager, w polu filtra , wpisać słowo kluczowe, aby wyświetlić żądane elementy.
  Można filtrować wg następujących kryteriów:
  • Typy operacji
  • Nazwy operacji
  • Szkice
  • Foldery
  • Wiązania
  • Metki zdefiniowane przez użytkownika
  Podczas filtrowania złożenia, można również:
  • Filtrować widok graficzny
  • Filtrować ukryte lub wygaszone komponenty
 2. Aby ponownie wyświetlić wszystkie operacje, należy kliknąć fm_filtered.png w polu filtra.

Przykłady

Tekst filtra Znajduje
wyci Wszystkie elementy zawierające ciąg extr, takie jak operacje wyciągnięcia
sens Wszystkie elementy zawierające ciąg sens, łącznie z folderami Sensory
szk Wszystkie elementy zawierające ciąg ske, włącznie ze szkicami