Globalne zastępowanie odniesień wiązań zakończonych niepowodzeniem

W przypadku braku odniesienia wiązania w komponencie używanym w wielu miejscach złożenia można zastąpić brakujące odniesienie dla wszystkich wystąpień jednocześnie.

W przypadku zastąpienia odniesienia jednego z wielu problematycznych wiązań pojawia się okno dialogowe z opcją zastąpienia tego odniesienia wiązania we wszystkich innych wiązaniach z tym samym brakującym odniesieniem.

W tym przykładzie przyjrzymy się złożeniu, które zawiera dwa wystąpienia pokrętła.

Ta sama powierzchnia cylindryczna każdego pokrętła jest używana przez wiązanie koncentryczne do bloku.

Przypuśćmy, że współpracownik modyfikuje pokrętło i dodaje operację obróconego splajnu, aby zastąpić powierzchnię cylindryczną używaną w wiązaniach koncentrycznych.
Oryginalne pokrętło Zmodyfikowane pokrętło
Teraz po otwarciu złożenia pojawi się okno dialogowe Informacje o błędach z informacją, że dwa wiązania (po jednym na każde wystąpienie pokrętła) nie mają elementu wiązania. Wiązania zostaną oznaczone flagą w drzewie operacji FeatureManager.

Aby globalnie zastąpić odniesienia wiązań zakończonych niepowodzeniem:

 1. W drzewie operacji FeatureManager rozwinąć Wiązania .
 2. Wybrać pierwsze wiązanie zakończone niepowodzeniem i kliknąć Zastąp elementy wiązania .
 3. W menedżerze właściwości PropertyManager należy:
  1. W obszarze Elementy wiązania wybrać jeden z brakujących elementów wiązania.
  2. W pozycji Zastępczy element wiązania wybrać w obszarze graficznym inną operację cylindryczną pokrętła.
  3. W menedżerze właściwości PropertyManager kliknąć .
 4. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknąć Tak, zastąp wszystkie pozostałe brakujące odniesienia wiązań.
  W obu wiązaniach zostanie zastąpione brakujące odniesienie wiązania, a z drzewa operacji FeatureManager znikną flagi błędów.