Grupowanie operacji w folderach Ulubione

Aby umożliwić łatwy dostęp do operacji takich, jak wycięcia, otwory czy sfazowania, można je zgrupować w podfolderze folderu Ulubione.

Do folderu Ulubione można przenieść operacje specyficzne dla procesu, a następnie je zgrupować poprzez dodanie ich do nowego podfolderu Ulubione o nazwie wybranej przez użytkownika.

Aby na przykład umożliwić utworzenie prawidłowych wymiarów spoin i najmocniejszej możliwej penetracji spoin, można określić odstęp rowka w operacji Przytnij/Wydłuż dodanej do części konstrukcji spawanej. Można zgrupować te operacje w podfolderze Przytnij/Wydłuż w celu umożliwienia szybkiego dostępu podczas tworzenia konfiguracji oraz kontrolowania projektu.

Można również grupować komponenty poprzez umieszczenie ich w podfolderze folderu Ulubione w złożeniu.

Aby grupować operacje w folderze Ulubione, należy:

  1. W drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy część i wybrać Ukryj/pokaż elementy drzewa.
  2. W oknie dialogowym, w obszarze Ukryj/pokaż elementy drzewa, dla opcji Ulubione wybrać ustawienie Pokaż i kliknąć OK.
  3. Wybrać operacje do zgrupowania, kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć Dodaj do ulubionych.
  4. Rozwinąć Ulubione .
  5. Wybrać operacje ponownie, kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć Dodaj do nowego folderu ulubionego.
  6. Zmienić nazwę nowego folderu tak, aby można było łatwo zidentyfikować operacje, które się w nim znajdują.
    Aby usunąć operację z podfolderu lub usunąć cały podfolder, kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć Usuń z ulubionych.

Aby zmienić kolejność podfolderów w folderze Ulubione, wybrać podfolder i przeciągnąć go do nowej lokalizacji. Wskaźnik zmieni się na , informując o nowej lokalizacji podfolderu.

Aby usunąć operację z podfolderu lub usunąć cały podfolder, kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć Usuń z ulubionych.