Modyfikowanie widoków 3D

Aby ponownie przechwycić widok 3D:

  1. Na karcie Widoki 3D kliknąć prawym przyciskiem myszy widok 3D i wybrać polecenie Ponowny zrzut widoku.
  2. W menedżerze właściwości PropertyManager skonfigurować właściwości.
  3. Kliknąć .

Aby zmienić nazwę widoku 3D:

  1. Na karcie Widoki 3D kliknąć prawym przyciskiem myszy widok 3D i wybrać polecenie Zmień nazwę.
  2. Wpisać nazwę i nacisnąć klawisz Enter.

Aby usunąć widok 3D:

  1. Na karcie Widoki 3D kliknąć prawym przyciskiem myszy widok 3D i wybrać polecenie Usuń.
  2. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknąć przycisk Tak.