Modyfikowanie widoków z kamery

Można modyfikować widoki z niezablokowanej kamery przy użyciu narzędzi Widok przy otwartym lub zamkniętym menedżerze właściwości PropertyManager Kamera.

Aby odblokować widok z kamery, należy wykonać jedną z następujących czynności:
 • W menedżerze wyświetlania, w części Scena, światła i kamery rozwinąć Kamera fm_camera.png , kliknąć prawym przyciskiem myszy kamerę i wyczyścić Zablokuj kamerę.
 • W menedżerze właściwości PropertyManager Kamera wyczyścić pole Zablokuj pozycję kamery za wyjątkiem edycji.
 • Podczas przeglądania obszarów graficznych poprzez kamerę należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w obszarze graficznym i wybrać opcję Zablokuj kamerę, aby przełączyć blokadę.

Aby modyfikować widok nie zablokowanej kamery, należy:

 1. Przeglądać model w widoku z kamery:
  • W menedżerze wyświetlania DisplayManager, w folderze Kamera fm_camera.gif kliknąć kamerę prawym przyciskiem myszy i wybrać Widok z kamery.
  • Nacisnąć klawisz spacji i dwukrotnie kliknąć kamerę w menu Orientacja.
  • Kliknąć przycisk Widok z kamery Tool_Camera_View.gif (pasek narzędzi Widok) lub menu Widok > Wyświetlaj > Widok z kamery . Jeżeli w dokumencie istnieje więcej niż jedna kamera, pojawi się okno dialogowe zawierające monit o wybranie jednej z nich.
   Kiedy model zostanie wyświetlony w widoku przez kamerę, pole widzenia będzie domyślnie widoczne. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w obszarze graficznym i wybrać Wyświetlaj pole widzenia, aby przełączać wyświetlanie pola widzenia.
 2. Kliknąć którekolwiek z poniższych narzędzi na pasku narzędzi Wyświetlacz przezroczysty lub kliknąć Widok > Modyfikuj. Przy przeciąganiu wskaźnika pojawi się wskaźnik pointer_modify_camera.gif, który oznacza, że modyfikowany jest widok z kamery.
Jeżeli zostanie otwarty menedżer właściwości PropertyManager Kamera i zostanie wybrana opcja Pokaż sterowanie numeryczne, przy manipulowaniu widokiem z kamery (prawe okienko ekranu) będzie można zobaczyć wyniki w lewym okienku ekranu oraz w polach numerycznych w menedżerze właściwości PropertyManager.