Pochylenie Płaszczyzna neutralna

Możemy utworzyć operację zwężającą wybrane ściany modelu o określony kąt używając Płaszczyzny neutralnej, aby określić kierunek otwierania dla tworzenia form. Można również użyć narzędzia DraftXpert Pochyleń, aby utworzyć, zmienić lub usunąć pochylenia płaszczyzny neutralnej.

Kąt pochylenia można również zastosować jako część wyciągnięcia bazy, dodania lub wycięcia.

Aby pochylić ścianę modelu w stosunku do płaszczyzny neutralnej, należy:

 1. Kliknąć Pochylenie na pasku narzędzi Operacje lub Wstaw > Operacje > Pochylenie.
 2. W menedżerze właściwości PropertyManager kliknąć Ręczne, aby wyświetlić menedżer właściwości PropertyManager Pochylenie.
 3. W menedżerze właściwości PropertyManager:
  1. Wybrać Płaszczyzna neutralna w części Typ pochylenia.
  2. W części Kąt pochylenia , ustawić wartość dla liczby stopni. Pochylenie jest mierzone prostopadle do płaszczyzny neutralnej.
  3. Wybrać ścianę lub płaszczyznę dla Płaszczyzny neutralnej. Jeśli to konieczne, wybrać Odwróć kierunek , aby wykonać pochylenie w przeciwnym kierunku.
  4. W obszarze graficznym wybrać ściany do pochylenia dla Ściany do pochylenia .
  5. Wybrać element w Rozejście się ściany, jeżeli chcemy rozprzestrzenić pochylenie na dodatkowe ściany.
   Kliknąć przycisk Szczegółowy podgląd , aby wyświetlić podgląd pochylenia.
  6. Kliknąć OK PM_OK.gif, aby utworzyć pochylenie.