Regulacja numeryczna szkicu

Można określić regulację numeryczną podczas tworzenia linii, prostokątów, okręgów i łuków.

Aby włączyć wejście numeryczne, kliknąć prawym przyciskiem myszy szkic i kliknąć Regulacja numeryczna szkicu .

Można również kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Szkic i wybrać Włącz regulację numeryczną na ekranie przy tworzeniu elementu

Aby określić regulację numeryczną, należy:

  1. W szkicu kliknąć Prostokąt z narożnika (pasek narzędzi Szkic) lub Narzędzia > Elementy szkicu > Prostokąt.
  2. Kliknąć i zwolnić przycisk, aby rozpocząć prostokąt, a następnie przemieścić wskaźnik.

    Pojawią się pola dla każdego boku prostokąta. Jedno z pól jest gotowe do przyjęcia numerycznych danych wejściowych.

  3. Wpisz 1, a następnie naciśnij Tab w szkicu 2D lub Shift Tab w szkicu 3D.

    Zostanie ustawiona szerokość 1 i nastąpi przełączenie na drugi bok.

  4. Wpisać 2, a następnie nacisnąć klawisz Enter.

    Zostanie ustawiona określona długość prostokąta, a pola numeryczne znikną.