Wybieranie z drzewa operacji FeatureManager

W drzewie operacji FeatureManager można wybierać elementy pojedyncze, wielokrotne lub nie następujące po sobie.

Aby wybrać elementy w drzewie operacji FeatureManager, należy:

Wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Wybrać operacje, szkice, płaszczyzny i osie w modelu poprzez wybranie ich nazwy.
  • Wybrać wiele następujących po sobie elementów przytrzymując klawisz Shift podczas dokonywania wyboru.
  • Wybrać wiele nie następujących po sobie elementów przytrzymując klawisz Ctrl podczas dokonywania wyboru.
  • Wybrać polem lub wybrać przecinająco, przytrzymując wskaźnik w pustym obszarze panelu i przeciągając.
  • Przeszukiwać tekst drzewa operacji FeatureManager klikając prawym przyciskiem myszy (za wyjątkiem Materiału) i wybierając Przejdź do.
Należy użyć filtra drzewa operacji FeatureManager, aby ułatwić wybór poprzez zawężenie listy wyświetlanych operacji.
Po wybraniu elementów w drzewie operacji FeatureManager, elementy te są podświetlane w obszarze graficznym.