Wyświetlanie opisów operacji

Możemy wyświetlać opisy operacji w drzewie operacji FeatureManager.

Aby pokazać opisy operacji, należy:

Na górze drzewa operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę części, złożenia lub rysunku i wybrać Wyświetlanie drzewa > Pokaż opisy operacji.
Domyślnie nazwy operacji i opisy operacji są takie same i nie są wyświetlane. Aby określić inny opis operacji do wyświetlania w drzewie operacji FeatureManager, kliknąć prawym przyciskiem myszy operację, a potem kliknąć Właściwości operacji. W oknie dialogowym wpisać opis i kliknąć OK.