Uwzględnianie inteligentnych wiązań w menedżerze poleceń CommandManager

Można uwzględnić polecenia polecenie Inteligentne wiązanie podczas dostosowywania paska narzędzi Złożenie lub menedżera poleceń CommandManager Złożenie.

Aby uwzględnić polecenie Inteligentne wiązanie w menedżerze poleceń CommandManager, należy:

  1. Otworzyć złożenie.
  2. Kliknąć Narzędzia > Dostosuj, lub kliknąć prawym przyciskiem myszy menedżer poleceń CommandManager i wybrać Dostosuj.
  3. Na karcie Polecenia wybrać Złożenia.
  4. Przeciągnąć polecenie Inteligentne wiązanie do menedżera poleceń CommandManager Złożenie i kliknąć OK.