Dodawanie oświetlenia słonecznego do modelu

Oświetlenie słoneczne dodawane do modelu uwzględnia miejsce, godzinę, datę i warunki atmosferyczne.

Istnieje możliwość dodania wielu świateł punktowych, ogniskowych i kierunkowych, ale można dodać tylko jedno wystąpienie światła słonecznego do modelu.

Dodanie światła słonecznego wymaga dodatku PhotoView 360, który jest dostępny tylko w pakietach SOLIDWORKS Professional i SOLIDWORKS Premium.

Aby dodać oświetlenie słoneczne do modelu, należy:

 1. W części lub złożeniu kliknąć Widok > Oświetlenie i kamery > Dodaj oświetlenie słoneczne .
  Dodatek PhotoView 360 jest włączany automatycznie, jeżeli wcześniej nie został włączony.
 2. W menedżerze właściwości PropertyManager, w obszarze Miejsce, czas i data, należy określić następujące opcje:
  1. Jako Kierunek północny wybrać planarną ścianę lub krawędź.
   Wektor kierunku północnego, który jest prostopadły do wybranej ściany lub współliniowy z wybraną krawędzią, jest rzutowany na podłogę sceny.

   Kliknąć Odwróć kierunek , aby odwrócić kierunek północny o 180 stopni.

   Aby wyrównać horyzont światła słonecznego sceny prawidłowo, należy upewnić się, czy podłoga sceny jest równoległa do dolnej części modelu.
  2. Jako lokalizację wybrać lokalizację z listy lub kliknąć Określ lokalizację i wprowadzić wartość szerokości geograficznej północnej oraz długości geograficznej wschodniej .
  3. Wprowadzić wartość godziny:
   Strefa czasowa od GMT Określa strefę czasową lokalizacji względem czasu Greenwich.
   Date Określa datę do zastosowania oświetlenia słonecznego.
   Aby określić równonoc lub przesilenie, kliknąć , a potem kliknąć jedną z następujących opcji:
   • Równonoc wiosenna
   • Przesilenie letnie
   • Równonoc jesienna
   • Przesilenie zimowe
   Pora dnia Określa godzinę do zastosowania oświetlenia słonecznego.
 3. Aby określić opcje zaawansowane, takie jak mgła, średnica słońca, odbicie od gruntu lub współczynnik gamma nieba, należy kliknąć Zaawansowane.
  Kliknąć Pomoc dynamiczna, aby wyświetlić szczegółową pomoc po przesunięciu wskaźnika nad elementy sterujące.
  Te elementy sterujące mają wpływ tylko na podgląd PhotoView 360 i ostateczne renderowanie. Zmiany w elementach sterujących nie znajdują odzwierciedlenia w SOLIDWORKS RealView.
 4. Opcjonalne: Aby zapisać informacje w pliku, kliknąć Zapisz informacje w pliku .
 5. Kliknąć .