Wygaszanie konfiguracji i wyświetlanie nazw stanów w drzewie operacji FeatureManager

W modelach, które zawierają tylko jedną konfigurację, można wygasić informacje o konfiguracji i stanie wyświetlania, które są dołączane do nazwy złożenia i części w drzewie operacji FeatureManager.

Aby wygasić nazwy konfiguracji i stanu wyświetlania w drzewie operacji FeatureManager:

W drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy górny węzeł i kliknąć Wyświetlanie drzewa > Nie pokazuj nazw konfiguracji/stanu wyświetlania, jeśli istnieje tylko jedna .
Jeżeli występuje tylko jedna konfiguracja, nazwy konfiguracji i stanu wyświetlania będą wygaszone. Nadal można uzyskać dostęp do informacji w drzewie operacji FeatureManager poprzez zatrzymanie wskaźnika nad komponentem.

Jeśli istnieje więcej niż jedna konfiguracja, nazwy konfiguracji i stanu wyświetlania są wyświetlane po nazwie komponentu.