Techniki rozwiązywania problemów wiązań

Wiele problemów przedefiniowanych i zbędnych wiązań może być rozwiązanych poprzez wykonanie poniższych czynności.

Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania z innymi błędami wiązania, takimi jak brakujące odniesienia, patrz: Błędy wiązania.
 1. Należy użyć MateXpert Wiązań, aby zidentyfikować i automatycznie naprawić proste problemy wiązania. Nawet jeżeli MateXpert Wiązań nie może rozwiązać problemu, często zawęża go poprzez zidentyfikowanie wiązań których problem bezpośrednio dotyczy.
 2. W drzewie operacji FeatureManager zwrócić uwagę na czerwone symbole błędów w folderze Wiązania.
  Czerwony symbol błędu wskazuje na wiązanie próbujące przenieść komponent do niemożliwej do osiągnięcia pozycji, ponieważ komponent jest ograniczony innymi wiązaniami lub unieruchomiony.
  1. Jeżeli czerwone wiązanie odzwierciedla intencję projektu (czyli wiązanie to powinno zostać zachowane), należy wygasić pozostałe wiązania na komponencie (można je znaleźć przy użyciu Pokaż wiązania, aby pozwolić na naprawienie czerwonego wiązania. Krok ten pozwala na zobaczenie pozostałych wiązań, które wymagają uwagi. Patrz Okno Pokaż wiązania.
  2. Po wygaszeniu sprzecznych wiązań przeciągnąć komponent, aby zobaczyć które stopnie swobody są dostępne. Pozwala to na ocenienie, które wiązania mogą zostać dodane lub wygaszone bez powodowania konfliktu.
  3. Tymczasowo wygasić komponenty spoza wiązania. Wygasza to dalsze wiązania i zawęża problem.
  4. Poszukać unieruchomionych komponentów, które nie powinny być unieruchomione. Zezwolić na ruch tych komponentów.
  Można również użyć objaśnień wiązań i Przeglądaj błędy wiązań aby uzyskać pomoc w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów wiązań. Patrz Okno Przeglądaj błędy wiązań. Można kliknąć Wymuś wiązanie w objaśnieniu czerwonego wiązania, aby wymusić naprawienie wiązania, przerywając tym samym inne wiązanie. Można iteracyjnie wykonać wymuszenia wiązań, aby odkryć wiązanie stwarzające problemy.
 3. Jeżeli nie występuje żaden symbol czerwonego błędu, zwykle istnieje zbędne wiązanie odległości lub kąta bądź też unieruchomiony jest komponent, który powinien być ruchomy. Należy użyć tych samych procedur co w kroku 2, ale skoncentrować się na wiązaniach odległości lub kąta albo na unieruchomionych komponentach.
 4. Czasem wiązania, które powinny prawidłowo funkcjonować, mają problemy.
  W przypadku kiedy wiązania powinny działać prawidłowo a tak nie jest, należy zgłosić problem do dystrybutora lub SOLIDWORKS.
  Należy spróbować następujących rozwiązań, które czasem usuwają problemy wiązań:
  • Przeciągnąć komponent, aby został on przyciągnięty na właściwe miejsce.
  • Wygasić i przywrócić problematyczne wiązania.
  • Jeżeli komponenty znajdują się daleko od ich prawidłowych pozycji, należy wygasić niektóre z ich wiązań, przenieść komponenty bliżej żądanych pozycji a następnie przywrócić wiązania.
  Stosowanie zalecanych praktyk może znacznie zmniejszyć liczbę błędów wiązań. Patrz Zalecane praktyki dla wiązań.