Używanie części wieloobiektowych do zdefiniowania usuniętego materiału

Można użyć części wieloobiektowych do zdefiniowania materiału usuniętego z części.

Można przypisać koszty operacji na obiektach, które definiują usunięty materiał. Można też przypisać koszt na usuniętą jednostkę objętości. Można na przykład obliczyć koszt post operacji wykańczania części odlewanych, przypisując koszty operacji do obiektów.

Aby przypisać koszty operacji lub koszt na usuniętą jednostkę objętości części wieloobiektowej, należy:

 1. Kliknąć Costing tool_costing_tools.gif (pasek narzędzi Narzędzia lub karta Oceń na menedżerze poleceń CommandManager) lub Narzędzia > Aplikacje SOLIDWORKS > Kalkulacja kosztów .
  Domyślny szablon wieloobiektowy zostanie wybrany w okienku zadań Costing. W zależności od typu obiektu używany jest domyślny szablon arkusza blachy lub obróbki maszynowej.
 2. Przypisać dostosowaną operację do obiektów:
  1. W części Lista obiektów wybrać obiekty do, których ma zostać przypisana dostosowana operacja.
  2. Dla opcji Typu obiekt wybrać Dostosowane/Usunięty materiał.
  3. W części Opcje operacji wybrać Dostosowana operacja i wybrać operację wiercenia, toczenia lub frezowania.
   Wybrany szablon obróbki przypisuje koszty wiercenia, toczenia lub frezowania.
 3. Stosowanie kosztu na jednostkę objętości do obiektów:
  1. W części Lista obiektów wybrać obiekty, do których ma zostać przypisany dostosowany koszt na jednostkę objętości.
  2. Dla opcji Typu obiekt wybrać Dostosowane/Usunięty materiał.
  3. W części Opcje operacji, wybrać Dostosowany koszt na jednostkę objętości i wprowadzić wartość.
   Można przypisać różne koszty na objętość dla różnych zestawów obiektów w części wieloobiektowej.
 4. Po zakończeniu konfiguracji kalkulacji kosztów dla wszystkich obiektów można rozpocząć lub zaktualizować szacowanie kosztów.