Używanie osi tymczasowych dla utworzenia wiązań SmartMates

Osie tymczasowe są to osie tworzone niejawnie dla stożków, cylindrów oraz obrotów.

Osie tymczasowe muszą być widoczne, aby użyć ich dla utworzenia wiązań SmartMates.

Kliknąć Widok > Ukryj/pokaż > Tymczasowe osie, aby wyświetlić tymczasowe osie w każdym dokumencie.