Wiązania: Często zadawane pytania

Zmienianie, usuwanie lub wygaszanie wiązań

Odpowiedzi: Zarządzanie wiązaniami

 1. Dlaczego nie mogę mieć zbędnych wymiarów ani wiązań odległości?
  Oprogramowanie traktuje wymiary jako parametryczne, modyfikowalne elementy. Dodanie wymiarów do elementów zdefiniowanych przez relacje lub wiązania może spowodować naruszenie relacji bądź wiązań. Przykład:
  Całkowicie zdefiniowany szkic.
  Dodana zbędna relacja prostopadła. Szkic jest nadal całkowicie zdefiniowany.
  Dodany zbędny wymiar. Szkic jest przedefiniowany.

  Późniejsza zmiana wymiaru na inny niż 90° spowoduje konflikt z relacjami. Aby zapobiec potencjalnemu konfliktowi, oprogramowanie sygnalizuje że szkic jest przedefiniowany i należy usunąć wymiar, zmienić wymiar na zależny lub usunąć relacje.

  Ponadto znacznie trudniejsze jest rozwiązywanie konfliktów kiedy istnieją zbędne relacje. Trzeba by było usunąć relację prostopadłą oraz przylegającą relację poziomą lub pionową. Funkcja SketchXpert Szkiców wyświetla wszystkie możliwe rozwiązania.

  Powrót do góry

 2. Jakich praktyk najlepiej przestrzegać przy konfigurowaniu wiązań?
  Aby maksymalizować... Użyj tej techniki...
  Niezawodność i wydajność Wiązanie komponentów do wspólnego komponentu dla zmaksymalizowania wydajności.

  Niezawodność O ile pozwala na to intencja projektu, użycie wiązań ściana-do-ściany, ponieważ zwykle są one bardziej niezawodne i przewidywalne.
  Wydajność Użycie podzespołów w celu ograniczenia liczby wiązań najwyższego poziomu. Aplikacja rozwiązuje wszystkie wiązania najwyższego poziomu przy każdym przebudowaniu złożenia.

  Należy kliknąć opcję Ocena wydajności (pasek narzędzi Narzędzia), aby wyświetlać dane statystyczne złożenia.

  Sprawność dodawania wiązań
  • Użycie odnośników wiązania jeżeli modele używają podobnych komponentów, które musimy często zastępować. Kliknąć Odniesienia wiązania (pasek narzędzi Geometria odniesienia) i ustawić wiązania.
  • Użycie wiązań Smart Mates.

  Powrót do góry

 3. Jak rozpoznać jakie wiązania znajdują się na części?
  W drzewie operacji FeatureManager złożenia należy wykonać jedną z następujących czynności:
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy komponent i wybrać Pokaż wiązania.
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy operację i wybrać Wyświetlanie drzewa > Przeglądaj wiązania i zależności. Rozwinąć komponenty, aby zobaczyć wiązania.

  Powrót do góry

 4. Co zrobić jeśli utworzone zostaną wiązania, których nie chcę?
  Należy użyć następujących technik:
  • Kliknąć Cofnij , jeśli nadal otwarty jest menedżer właściwości PropertyManager Wiązanie.
  • Wygasić wiązanie. Kliknąć prawym przyciskiem myszy wiązanie w drzewie operacji FeatureManager, wybrać Właściwości a następnie Wygaszone.
  • Użyć MateXpert Wiązań, aby zdiagnozować i naprawić problemy wiązania. Kliknąć przycisk Narzędzia > Oceń > MateXpert Wiązań.
  • Zaznaczyć Wyrównanie wiązania w części Standardowe wiązania w menedżerze właściwości PropertyManager Wiązanie.

  Powrót do góry

 5. Co zrobić jeśli kombinacje wiązań powodują błędy lub przenoszą części na nieoczekiwane sposoby?
  Należy użyć następujących technik:
  • Możliwe że istnieją sprzeczne wiązania. Użyć MateXpert Wiązań w poszukiwaniu sprzecznych wiązań a następnie usunąć lub edytować jedno ze sprzecznych wiązań. Kliknąć przycisk Narzędzia > Oceń > MateXpert Wiązań .
  • Możliwe, że Wyrównanie wiązania jest nieprawidłowe. Edytować wiązanie i w menedżerze właściwości PropertyManager Wiązanie, w części Standardowe wiązania, kliknąć Wyrównane lub Anty-wyrównane dla Wyrównanie wiązania.
  • Użyć MateXpert Wiązań, aby zdiagnozować i naprawić problemy wiązania. Kliknąć przycisk Narzędzia > Oceń > MateXpert Wiązań.
  Powrót do góry
 6. Po dodaniu wiązania moje części nie są przeniesione jak oczekiwano. Dlaczego?

  Przy wiązaniu z powierzchnią analityczną, rozwiązaniem jest utworzenie wiązania do wirtualnego wydłużenia powierzchni analitycznej. Komponenty mogą nie zostać przeniesione jak oczekiwano.

  Aby spróbować osiągnąć wiązanie, należy przenieść komponenty tak blisko do poprawnej pozycji jak tylko to możliwe.

  W tym złożeniu, chcemy umieścić krawędź dźwigni na półwalcu.
  Pozycja pierwotna Żądana pozycja
   
  Wybrać elementy do wiązania. Pozycja po zastosowaniu wiązania. Dlaczego dźwignia porusza się w ten sposób?
  Wiązania dźwigni do wirtualnego wydłużenia powierzchni analitycznej pokazane w kolorze czerwonym.
   
  Przenieść dźwignię bliżej do żądanej pozycji a następnie zastosować wiązanie. Dźwignia przechodzi do poprawnej pozycji.

  Powrót do góry

 7. Przeciąganie nie powoduje przemieszczania się komponentu. Dlaczego?
  Należy przeprowadzić następujące kontrole:
  • Sprawdzić czy część ma wiązania ograniczające ruch. Jeżeli część jest całkowicie zdefiniowana pojawi się etykietka narzędzi.
  • Sprawdzić czy część jest unieruchomiona. Jeżeli część jest unieruchomiona, w miejscu które wybierzemy pojawi się etykietka narzędzi.
  • Spróbować przeciągnąć część z innego miejsca.
  • Sprawdzić wiązania, ponieważ mogą istnieć nieprawidłowe ustawienia.
  • Dla mechanizmów, spróbować przeciągnąć inną część.
  • Czasem nie można przenieść części poprzez jej przesunięcie. Należy spróbować dodać wiązanie, aby przenieść część.

  Powrót do góry

 8. Czy kolejność zastosowania powiązań ma znaczenie?

  Nr

  Można zastosowywać powiązania w dowolnej kolejności.

  Powrót do góry

 9. Czy mogę użyć wiązań, aby tymczasowo umieścić części?

  Tak.

  W menedżerze właściwości PropertyManager Wiązanie w części Opcje, wybrać Użyj tylko dla ustawienia pozycji. Komponenty przenoszone są do pozycji zdefiniowanej przez wiązanie, lecz wiązanie nie jest dodawane do drzewa operacji FeatureManager. Można przenieść komponent z jego pozycji poprzez przeciągnięcie go lub dodanie do niego kolejnego wiązania.

  Opcja ta zapobiega potencjalnym błędom wiązania ponieważ wiązania nie są zastosowane do modelu.

  Powrót do góry

Odpowiedzi: Zmienianie, usuwanie lub wygaszanie wiązań

 1. Jak zmieniamy wiązanie?
  1. Rozwinąć folder Wiązania w drzewie operacji FeatureManager.
  2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy jedno lub więcej wiązań i wybrać Edytuj operację.
  3. Edytować opcje w menedżerze właściwości PropertyManager, a następnie kliknąć .

  Powrót do góry

 2. Czy mogę usunąć lub wygasić wiązanie?

  Tak.

  W drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy wiązanie w folderze Wiązania i kliknąć Usuń lub Wygaś.

  Powrót do góry

Odpowiedzi: Symbole błędów wiązań

 1. Moje złożenie ma wiele żółtych błędów ale wygląda prawidłowo. Dlaczego? Co robić?

  Żółty zwykle wskazuje tylko na zbędne wiązania odległości (jeżeli nie istnieją błędy sygnalizowane kolorem czerwonym). Żółte błędy mogą być również spowodowane unieruchomionymi komponentami. Należy zdiagnozować problem używając MateXpert Wiązań i usunąć zbędne wiązania.

  Powrót do góry

 2. Jaka jest różnica pomiędzy czerwonymi a żółtymi błędami?

  Czerwony = naruszone wiązanie. Części nie znajdują się w pozycjach określonych przez wiązanie. Inną przyczyna może być to, że wiązanie jest nieaktualne ponieważ jeden z elementów (ściana, krawędź, płaszczyzna, itd.) nie istnieje już w modelu. Należy uważnie przyjrzeć się czerwonym błędom.

  Żółty = Wiązanie jest spełnione ale inne wiązanie (zwykle czerwone) próbuje przenieść części w sposób naruszający to wiązanie. Inną przyczyną może być to że jest to zbędne wiązanie odległości.

  Przykład:

  Lewy i prawy komponent jest unieruchomiony. Niebieski komponent jest ruchomy. Wiązanie wspólne (Wspólne1) jest pomiędzy blokiem szarym a niebieskim.

  Po dodaniu kolejnego wiązania wspólnego (Wspólne2) pomiędzy blokami niebieskim i pomarańczowym:

  Wspólne2 wyświetla czerwony błąd wiązania , ponieważ części nie mogą się ruszać tak, jak tego wymaga wiązanie.

  Wspólne1 wyświetla żółty błąd wiązania , ponieważ czerwony błąd wiązania próbuje poruszyć szare i niebieskie komponenty i narusza Wspólne1.

  Powrót do góry

 3. Jaka jest różnica pomiędzy przedrostkiem (+) a (?) dla komponentów w drzewie operacji FeatureManager?

  (+) = przedefiniowany

  Istnieją wiązania przedefiniowujące, zbędne lub sprzeczne. Należy usunąć lub poddać edycji wiązanie, które wywołuje problem. Najlepszą metodą jest naprawianie wiązań przedefiniowanych w chwili ich wystąpienia.

  (?) = nierozwiązany

  Oprogramowanie SOLIDWORKS nie może rozwiązać relacji wiązania. Należy rozważyć usunięcie wiązań, przeniesienie komponentów bliżej pozycji, dodanie większej ilości wiązań lub zmianę schematu wiązań.

  Powrót do góry

Odpowiedzi: Błędy wiązania

 1. Po dodaniu wiązania pojawił się błąd wiązania. Jak naprawić błędy wiązania?

  Sposób naprawy zależy od typu błędu. Użyć funkcji wyszukiwania lub sprawdzić w części o wiązaniach w spisie treści, aby znaleźć tematy pomocy dotyczące określonych typów błędów wiązań. Dostępne są informacje o narzędziach (takie jak MateXpert, objaśnienia wiązań czy Przeglądaj błędy wiązań). Te tematy są pomocne w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów z wiązaniami.

  Powrót do góry

 2. Wiązanie lub ikona wiązania, którego chcę użyć jest niedostępna. Dlaczego?

  Dostępne są tylko wiązania mające zastosowanie dla obecnych wyborów. Na przykład nie można zastosować wiązania koncentrycznego dla ściany planarnej.

  Powrót do góry

 3. Mam zbędne wiązanie. Skąd mogę wiedzieć z jakim wiązaniem jest ono pokryte?

  Należy użyć MateXpert Wiązań, aby zidentyfikować zbędne wiązania.

  Powrót do góry

 4. Czy mogę pozbyć się zbędnych wiązań?

  Nr

  Nie można usunąć wszystkich zbędnych wiązań. Należy użyć MateXpert Wiązań, aby zidentyfikować zbędne wiązania.

  Powrót do góry

 5. Kąt wiązania odwraca kierunek. Czy mogę temu zapobiec?

  Jeżeli wiązania zostały prawidłowo ustawione, problem ten nie powinien się pojawić. Należy sprawdzić ustawienia wiązań i upewnić się, że prawidłowo oddają intencję projektu. Użyć funkcji wyszukiwania lub sprawdzić w części o wiązaniach w spisie treści, aby znaleźć tematy pomocy o najlepszych regułach do stosowania w tworzeniu wiązań. Jeżeli problem nadal istnieje, należy zgłosić go do obsługi technicznej.

  Powrót do góry

 6. Występują problemy przy tworzeniu lustra wiązań. Co robić?

  Należy użyć menedżera właściwości PropertyManager Lustro komponentów, aby utworzyć komponenty złożenia odbitego w lustrze, które zachowują wiązania pomiędzy komponentami. Operacja Lustro komponentu utrzymuje komponenty odbite w lustrze w położeniu zależnym od komponentów źródłowych względem płaszczyzny lustra. Nie są potrzebne żadne inne wiązania, aby powiązać komponenty odbite w lustrze.

  Aby zastosować inne wiązania w komponentach lustrzanych, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy operację Lustro komponentu i kliknąć opcję Rozłóż operację komponentu odbicia. Będzie można wtedy przesuwać i obracać komponenty oraz stosować w nich wiązania.

  Powrót do góry