Wyrównanie wiązania

Można ustawić warunek wyrównania standardowych i zaawansowanych wiązań w menedżerze właściwości PropertyManager Wiązanie.

Warunki wyrównania dla wiązań to:
Dopasowane Wektory normalne do wybranych ścian wskazują w tym samym kierunku.

Anty-wyrównane Wektory normalne do wybranych ścian wskazują w przeciwnych kierunkach.

Dla operacji cylindrycznych, wektor osi (którego nie widać ani nie można zidentyfikować) jest wyrównany lub anty-wyrównany. Należy kliknąć Wyrównany lub Anty-wyrównany , aby uzyskać żądane wyrównanie.