Przykład: Ściany przenoszące obciążenia

W tym przykładzie obciążenie złożenia zawiasu jest przenoszone przez kilka ścian.

Ukazane złożenie zawiasu posiada koncentryczne wiązanie pomiędzy dwoma ścianami cylindrycznymi. Wiązanie wyrównuje geometrię dwóch części względem siebie. Aczkolwiek kiedy dwie części poruszają się, obciążenie jest dźwigane również przez inne ściany. Możemy dodać inne ściany cylindryczne jako odniesienia obciążenia dla tego wiązania.
Ściany wiązania koncentrycznego pomiędzy dolnym a górnym zawiasem Odniesienia obciążenia, dolny zawias. Odniesienie obciążenia, górny zawias.