Kontroler wiązań

Kontroler wiązań umożliwia manipulowanie konkretnymi wiązaniami, od których zależy stopień swobody projektu. Można zapisywać i przywoływać zapisane pozycje oraz wartości wiązań. Na podstawie zapisanych pozycji można tworzyć animacje.

W narzędziu Kontroler wiązań można wyświetlać i zapisywać pozycje komponentów złożenia przy różnych wartościach wiązań i stopniach swobody bez użycia konfiguracji dla każdej pozycji. Można tworzyć proste animacje między tymi pozycjami i zapisywać animacje w plikach .avi. Kontroler wiązań jest zintegrowany z badaniami ruchu, dzięki czemu można używać funkcji Animacja do tworzenia animacji na podstawie zdefiniowanych w nim pozycji.

Obsługiwane typy wiązań to m.in.:
  • Kąt
  • Odległość sześciokąta
  • Limit kąta
  • Limit odległości
  • WiązanieŚcieżki (Odległość wzdłuż ścieżki, Procent wzdłuż ścieżki)
  • Szczelina (Odległość wzdłuż szczeliny, Procent wzdłuż szczeliny)
  • Szerokość (Wymiar, Procent)