Tworzenie konfiguracji SpeedPak

Konfiguracja SpeedPak jest wyprowadzana z istniejącej konfiguracji.

Tworzenie konfiguracji SpeedPak dla złożenia

W pliku złożenia można oddzielić konfigurację SpeedPak od istniejącej konfiguracji.

Aby utworzyć konfigurację SpeedPak, należy:

 1. Na karcie menedżera konfiguracji ConfigurationManager w części Konfiguracje kliknąć prawym przyciskiem myszy istniejącą konfigurację i kliknąć Dodaj SpeedPak.
 2. W menedżerze właściwości PropertyManager:
  1. Wybrać ściany, obiekty, geometrie odniesienia, szkice i krzywe, które mają być wybieralne w konfiguracji SpeedPak.
   Można użyć opcji Szybko uwzględnij aby uwzględnić tylko zewnętrzne obiekty, wybrać przez widok lub wybrać mniej lub więcej komponentów.
  2. Można również wybrać opcję Usuń grafikę widmo, aby ukryć wszystkie inne ściany, co poprawi wydajność.
  3. Kliknąć .

  Konfiguracja SpeedPak zostanie utworzona jako potomek pierwotnej konfiguracji. Jest ona oznaczana przy użyciu w menedżerze konfiguracji ConfigurationManager, a do jej nazwy dołączany jest ciąg _speedpak.

  W drzewie operacji FeatureManager nie pojawią się żadne komponenty. Ikona złożenia w górnej części drzewa sygnalizuje, że aktywna konfiguracja jest konfiguracją SpeedPak.

  Gdy wskaźnik w obszarze graficznym zostanie przemieszczony nad złożenie, tylko ściany, obiekty, geometrie odniesienia, szkice i krzywe wybrane dla SpeedPak będą widoczne i wybieralne w regionie otaczającym wskaźnik.

  Jednak sterownik karty graficznej musi być aktualny. Patrz: http://www.solidworks.com/pages/services/VideoCardTesting.html.
  Złożenie bez wskaźnika
  Wskaźnik nad złożeniem. Wiele komponentów wewnętrznych nie będzie już widocznych, ponieważ nie zostały uwzględnione w konfiguracji SpeedPak.

Tworzenie konfiguracji SpeedPak ze złożenia rodzica

Konfiguracje SpeedPak dla podzespołów można tworzyć ze złożenia rodzica. Można dołączyć tylko grafikę lub dołączyć wiązane ściany, krawędzie i punkty jako rozwiązaną geometrię.

Aby utworzyć konfigurację SpeedPak, należy:

 1. Wybrać w złożeniu jeden lub więcej podzespołów.
 2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Opcje SpeedPak.
 3. Należy kliknąć jedną z poniższych możliwości:
  Opcja Opis
  Utwórz powiązany SpeedPak Obejmuje powiązane ściany, krawędzie i punkty jako rozwiązaną geometrię umożliwiającą użytkownikowi tworzenie innych wiązań do tych elementów. Elementy dołączone jako rozwiązana geometria obejmują elementy podzespołu, który wiąże się z innymi komponentami w otwartym złożeniu rodzica lub z samym otwartym złożeniem rodzica.
  Utwórz graficzny SpeedPak Pozwala użytkownikowi zobaczyć grafikę dla podzespołu, ale nie obejmuje żadnej rozwiązanej geometrii zapewniającej większą poprawę wydajności.
  Konfiguracja SpeedPak tworzona jest dla aktywnej konfiguracji danego podzespołu. Jeśli podzespół ten jest podzespołem najwyższego poziomu, konfiguracja SpeedPak staje się aktywną konfiguracją używaną przez zespół rodzica.