Drzewo operacji FeatureManager w trybie Przeglądanie dużego projektu

Drzewo operacji FeatureManager wyświetla informacje na temat komponentów złożenia i hierarchii.

W drzewie wyświetlane są następujące informacje:
  • Nazwy komponentów
  • Hierarchia złożenia i podzespołów
  • Wskazuje zewnętrzne odniesienia
Na ikonach wszystkich elementów pojawia się nakładka oka, jeśli złożenie jest otwarte w trybie Przeglądanie dużego projektu.
FM_IconComponent_LDR_Warning.gif Ikona z ostrzeżeniem wskazuje na problem z danymi graficznymi danego komponentu. Aby wyświetlić status danych graficznych, należy ustawić kursor nad komponentem.

FM_tree_LDR.png

Ograniczenia

W drzewie operacji FeatureManager nie są wyświetlane informacje o następujących elementach:
  • Płaszczyzny
  • Operacje złożenia
  • Szyki komponentów
  • Wiązania