Odniesienia wiązania

Dla komponentów, które są wiązane w ten sam sposób za każdym razem, można ustawić odniesienia wiązania, aby zdefiniować używane wiązania oraz wiązaną geometrię komponentu.

Odniesienia wiązania określają jeden lub więcej elementów komponentu do użycia dla automatycznego wiązania. Po przeciągnięciu do komponentu posiadającego odnośnik wiązania, oprogramowanie SOLIDWORKS próbuje odnaleźć inne kombinacje tej samej nazwy odnośnika wiązania i typu wiązania. Jeżeli nazwa jest taka sama ale typ nie pasuje, oprogramowanie nie dodaje wiązania.

Gdy otwarty jest menedżer właściwości PropertyManager SmartMates, oprogramowanie dodaje wiązania za pośrednictwem odnośników wiązania zanim dodane zostaną geometryczne wiązania inteligentne SmartMates.

Oto niektóre zagadnienia dotyczące operacji odnośników wiązania, o których należy pamiętać:

Komponenty Można dodać odnośniki wiązania do części i złożeń. W złożeniach możesz wybrać geometrię złożenia lub geometrię komponentu. Przykładem geometrii złożenia jest płaszczyzna w złożeniu. Przykładem geometrii komponentu jest ściana komponentu.
Rozejście odniesienia wiązania Przy wstawianiu podzespołu do złożenia wyższego poziomu odniesienia wiązań zdefiniowane w komponentach podzespołu, jak i zdefiniowane na najwyższym poziomie podzespołu, są dostępne na potrzeby automatycznego wiązania.
Wielokrotne odnośniki wiązania

Komponent może zawierać więcej niż jeden odnośnik wiązania. Folder Odnośniki wiązania w drzewie operacji FeatureManager zawiera wszystkie odnośniki wiązania.

Na przykład możemy mieć komponent w złożeniu z dwoma odnośnikami wiązania, śruba i podkładka. Kiedy przeciągamy do złożenia łącznik z odniesieniem wiązania nazwanym śruba, wiązania są dodane pomiędzy elementami o tej samej nazwie odnośnika wiązania.

Elementy z wielokrotnymi wiązaniami Każdy odnośnik wiązania może zawierać maksymalnie trzy elementy z wiązaniami: pierwszo-, drugo- i trzeciorzędny element odniesienia. Każdy z tych elementów może posiadać przypisany typ wiązania i wyrównanie. Aby dwa komponenty zostały automatycznie powiązane, ich odnośniki wiązania muszą mieć takie same:
  • Nazwa
  • Liczba elementów
  • Typ wiązania dla odpowiadających elementów