Zestawy wybranych elementów

Można wybrać wiele elementów w modelu lub rysunku i zapisać je jako zestaw wybranych elementów, który można przywrócić w dowolnym momencie.

Po utworzeniu zestawu wybranych elementów jest on zapisywany w folderze Zestawy wybrane w drzewie operacji FeatureManager.

Automatyczne wyświetlanie folderu Zestawy wybrane można włączyć w obszarze Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Menedżer operacji FeatureManager w oknie Ukryj/pokaż elementy drzewa.

Tworzenie zestawów wybranych elementów

Dostępne opcje zapisywania zestawów wybranych elementów zależą od tego, czy użytkownik pracuje na części, czy złożeniu.

W przypadku części w górnym kontekstowym menu skrótów, w obszarze Operacje, jest dostępna opcja Zapisz wybór.

W przypadku złożenia opcja Zapisz wybór jest również dostępna w obszarze Komponenty.

Miejsce wyboru opcji Zapisz wybór określa sposób wyświetlania zapisanych wybranych elementów w drzewie operacji FeatureManager:

W górnej części menu
W obszarze Operacje
W obszarze Komponenty

Aby utworzyć zestawy wybranych elementów, należy:

 1. Wybrać elementy w modelu.
 2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć Zapisz wybór.
  W drzewie operacji FeatureManager pojawi się folder Zestawy wybranych elementów zawierający zestaw wybranych elementów.

  Domyślnie zestaw wybranych elementów nosi nazwę w następującym formacie:

  Selection-Setn(nn)

  gdzie:

  • n oznacza kolejność utworzenia. Liczba ta jest zwiększana podczas dodawania nowych zestawów wybranych elementów.
  • nn oznacza liczbę elementów w zestawie.

Usuwanie wyborów i zestawów wybranych elementów

Można usuwać indywidualne wybory z zestawów wybranych elementów lub całe zestawy z folderu Zestawy wybrane.

Aby usunąć wybory z zestawów wybranych elementów:

 1. W drzewie operacji FeatureManager rozwinąć Zestawy wybrane i zestaw, który ma zostać zmodyfikowany.
 2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy pozycje do usunięcia i wybrać Usuń z zestawu wybranych.

Aby usunąć zestaw wybranych elementów z folderu Zestawy wybrane :

 1. Rozwinąć Zestawy wybrane .
 2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy żądany zestaw i wybrać Usuń zestaw wybranych.