Wiązania sferyczne oraz krzywoliniowe

Wiązania można utworzyć przy użyciu obiektów i powierzchni sferycznych.

Można tworzyć wiązania dla obiektów sferycznych z następującymi powiązaniami:
  • Styczna do krawędzi nieliniowych i szkiców
  • Styczna do powierzchni nieplanarnych
Można tworzyć wiązania pomiędzy obiektami eliptycznymi, stożkowymi i krawędziami parabolicznymi, elementami szkicu i innymi geometriami powiązanymi w następujący sposób:
  • Wspólne z punktem
  • Styczny do linii, okręgu, walca, kuli lub elipsy

sphericalmodelbeforemating.png