Objaśnienia wiązania

Objaśnienia wiązania identyfikują wiązane elementy w obszarze graficznym, aby pomóc w wizualizacji układów wiązań. Dostarczają one narzędzi dla wykonania najczęściej używanych funkcji wiązań oraz rozwiązywania błędów wiązań.Aby wyświetlić objaśnienia wiązania, należy:

  1. Kliknąć komponent prawym przyciskiem myszy i kliknąć Pokaż wiązania lub Przeglądaj błędy wiązań.
  2. W oknie które się pojawi, wybrać jedno lub więcej wiązań.
Pojawią się objaśnienia dla wybranych wiązań. Każde wiązanie posiada jedno objaśnienie z linią wiodącą, która wskazuje wiązane elementy. Strzałki na liniach wiodących ( i ) wskazują w kierunku ścieżki do ziemi.

W objaśnieniu kliknąć, aby wykonać następujące funkcje wiązania:
Odwróć wyrównanie wiązania Przełącza wyrównanie wektorów normalnych do wiązanych ścian. Wektory mogą wskazywać w tym samym kierunku (wyrównane) lub w przeciwnych kierunkach (anty-wyrównane).
Flip Dimension (Odwróć wymiar) (Tylko dla wiązań Odległość i Kąt.) Odwraca kierunek, w którym stosowany jest wymiar.
Edytuj Otwiera menedżera właściwości PropertyManager Wiązanie, aby można było edytować wiązanie.
Wygaś Wygasza wiązanie, aby zapobiec jego rozwiązaniu.
Dla problematycznych wiązań, w objaśnieniach wyświetlane są ikony ostrzeżeń i błędów.
Ostrzeżenie Wiązanie jest spełnione, lecz uczestniczy w przedefiniowaniu złożenia.
Błąd Wiązanie nie jest spełnione.
Można kliknąć Wymuś wiązanie w objaśnieniu, aby wymusić rozwiązanie wiązania, przerywając w ten sposób inne wiązanie. Można iteracyjnie wykonać wymuszenia wiązań, aby odkryć wiązanie stwarzające problemy.