Menedżer właściwości PropertyManager Wiązanie

Wiązania można dodawać lub edytować w menedżerze właściwości PropertyManager Wiązanie. Istnieje możliwość przypisania właściwości do użycia w analizie SOLIDWORKS Motion i SOLIDWORKS Simulation.