Standardowe wiązania wg elementów

Wiązania tworzą relacje geometryczne, takie jak: wspólności, równoległości, styczności i tak dalej. Każda z relacji wiązania jest prawidłowa dla konkretnych kombinacji geometrii. W poniższych tabelach podano prawidłowe wiązania dla wszystkich typów geometrii.

Krawędź kołowa lub łuku

Element wiązania Element wiązania Prawidłowy typ wiązania
Krawędź kołowa lub łuku Krawędź kołowa lub łuku Koncentryczne
Krawędź kołowa lub łuku Stożek Wspólne, Koncentryczne
Krawędź kołowa lub łuku Walec Koncentryczne, Wspólne
Krawędź kołowa lub łuku Linia Koncentryczne
Krawędź kołowa lub łuku Płaszczyzna Wspólne

Stożek

Element wiązania Element wiązania Prawidłowy typ wiązania
Stożek Krawędź kołowa lub łuku Wspólne, Koncentryczne
Stożek Stożek Kątowe, Wspólne, Koncentryczne, Odległości, Równoległe, Prostopadłe
Stożek Walec Kątowe, Koncentryczne, Równoległe, Prostopadłe
Stożek Wyciągnięcie Styczne
Stożek Linia Kątowe, Koncentryczne, Równoległe, Prostopadłe
Stożek Płaszczyzna Styczne
Stożek Punkt Wspólne, Koncentryczne
Stożek Kula Styczne
Stożek Powierzchnia Wspólne, prostopadłe, styczne
W przypadku wiązań wspólnych, prostopadłych i stycznych z elementem powierzchni, Powierzchnia odnosi się do powierzchni nieanalitycznej.

Krzywa

Element wiązania Element wiązania Prawidłowy typ wiązania
Krzywa Punkt Wspólne, Odległości

Walec

Element wiązania Element wiązania Prawidłowy typ wiązania
Walec Krawędź kołowa Koncentryczne, Wspólne
Walec Stożek Kątowe, Koncentryczne, Równoległe, Prostopadłe
Walec Walec Kątowe, Koncentryczne, Odległości, Równoległe, Prostopadłe, Styczne
Walec Wyciągnięcie Kątowe, Równoległe, Prostopadłe, Styczne
Walec Linia Kątowe, Wspólne, Koncentryczne, Odległości, Równoległe, Prostopadłe, Styczne
Walec Płaszczyzna Odległości, Styczne
Walec Punkt Wspólne, Koncentryczne, Odległości
Walec Kula Koncentryczne, Styczne
Walec Powierzchnia Wspólne, Prostopadłe, Styczne
W przypadku wiązań wspólnych i prostopadłych z elementem powierzchni Powierzchnia oznacza powierzchnię nieanalityczną. W przypadku wiązań stycznych z elementem powierzchni Powierzchnia oznacza albo powierzchnię nieanalityczną, albo powierzchnię.

Wyciągnięcie

Element wiązania Element wiązania Prawidłowy typ wiązania
Wyciągnięcie Stożek Kątowe, Równoległe, Prostopadłe
Wyciągnięcie Walec Kątowe, Równoległe, Prostopadłe, Styczne
Wyciągnięcie Wyciągnięcie Kątowe, Równoległe, Prostopadłe
Wyciągnięcie Linia Kątowe, Równoległe, Prostopadłe
Wyciągnięcie Płaszczyzna Styczne
Wyciągnięcie Punkt Wspólne

Line

Element wiązania Element wiązania Prawidłowy typ wiązania
Linia Krawędź kołowa Koncentryczne
Linia Stożek Kątowe, Koncentryczne, Równoległe, Prostopadłe
Linia Walec Kątowe, Wspólne, Koncentryczne, Odległości, Równoległe, Prostopadłe, Styczne
Linia Wyciągnięcie Kątowe, Równoległe, Prostopadłe
Linia Linia Kątowe, Wspólne, Odległości, Równoległe, Prostopadłe
Linia Płaszczyzna Wspólne, Odległości, Równoległe, Prostopadłe
Linia Punkt Wspólne, Odległości
Linia Kula Koncentryczne, Odległości, Styczne
Line Powierzchnia Wspólne, Prostopadłe, Styczne
W przypadku wiązań wspólnych, prostopadłych i stycznych z elementem powierzchni Powierzchnia oznacza powierzchnię nieanalityczną.

Płaszczyzna

Element wiązania Element wiązania Prawidłowy typ wiązania
Samolot Krawędź kołowa Wspólny
Płaszczyzna Stożek Styczne
Płaszczyzna Walec Odległości, Styczne
Płaszczyzna Wyciągnięcie Styczne
Płaszczyzna Linia Wspólne, Odległości, Równoległe, Prostopadłe
Płaszczyzna Płaszczyzna Kątowe, Wspólne, Odległości, Równoległe, Prostopadłe
Płaszczyzna Punkt Wspólne, Odległości
Płaszczyzna Kula Odległości, Styczne
Płaszczyzna Powierzchnia Styczne

Punkt

Element wiązania Element wiązania Prawidłowy typ wiązania
Punkt Stożek Wspólne, Koncentryczne
Punkt Krzywa Wspólne, Odległości
Punkt Walec Wspólne, Koncentryczne, Odległości
Punkt Wyciągnięcie Wspólne
Punkt Linia Wspólne, Odległości
Punkt Płaszczyzna Wspólne, Odległości
Punkt Punkt Wspólne, Odległości
Punkt Kula Wspólne, Koncentryczne, Odległości
Punkt Powierzchnia Wspólne

Kula

Element wiązania Element wiązania Prawidłowy typ wiązania
Kula Stożek Styczne
Kula Walec Koncentryczne, Styczne
Kula Linia Koncentryczne, Odległości, Styczne
Kula Płaszczyzna Odległości, Styczne
Kula Punkt Wspólne, Koncentryczne, Odległości
Kula Kula Koncentryczne, Odległości, Styczne

Powierzchnia

Element wiązania Element wiązania Prawidłowy typ wiązania
Powierzchnia Stożek Wspólne, Prostopadłe, Styczne
W przypadku wiązań wspólnych, prostopadłych i stycznych z elementem stożkowym Powierzchnia oznacza powierzchnię nieanalityczną.
Powierzchnia Walec Wspólne, Prostopadłe, Styczne
W przypadku wiązań wspólnych i prostopadłych z elementem cylindra Powierzchnia oznacza powierzchnię nieanalityczną. W przypadku wiązań stycznych z elementem cylindra Powierzchnia oznacza albo powierzchnię nieanalityczną, albo powierzchnię.
Powierzchnia Płaszczyzna Styczne
Powierzchnia Punkt Wspólne
Powierzchnia Line Wspólne, Prostopadłe, Styczne
W przypadku wiązań wspólnych, prostopadłych i stycznych z elementem liniowym Powierzchnia oznacza powierzchnię nieanalityczną.