Przeglądanie wiązań

Można wyświetlać listę wiązań dla jednego lub więcej komponentów w złożeniu. Należy wybrać wiązania z listy, aby wyświetlić objaśnienia wiązań.

Aby przeglądać wiązania, należy:

 1. Wybrać komponenty w oparciu o wiązania, które chcemy przeglądać:
  Wiązania do przeglądania Wybór komponentu
  Wiązania dla jednego komponentu złożenia lub jeden komponent podzespołu Kliknąć komponent prawym przyciskiem myszy.
  Wiązania dla więcej niż jednego komponentu Przytrzymać klawisz Ctrl, klikną komponenty a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy.
  Wiązania, które utrzymują podzespół w miejscu w obrębie złożenia Kliknąć podzespół prawym przyciskiem myszy w drzewie operacji FeatureManager.
 2. Kliknąć Pokaż wiązania .
  Pojawi się okno Pokaż wiązania. Komponenty należące do układu wiązań dla wybranych komponentów są wyświetlane w obszarze graficznym jako lekko przezroczyste. Pozostałe komponenty są ukryte.
 3. W oknie Pokaż wiązania, wybrać jedno lub więcej wiązań.
  Pojawią się objaśnienia dla wybranych wiązań. Każde wiązanie posiada jedno objaśnienie z linią wiodącą, która wskazuje wiązane elementy.