Zezwalanie na przesunięte wiązania koncentryczne

W przypadku komponentów z dwoma otworami można tworzyć wiązania tych komponentów nawet wtedy, gdy otwory nie są w jednakowej odległości od siebie.

Można wyrównać wiązanie tak, aby uzyskać rozwiązanie dokładne dla pierwszego lub drugiego wiązania koncentrycznego i zastosować przesunięcie dla wiązania koncentrycznego, które nie jest wyrównane. Użytkownik może też zastosować równe przesunięcie dla obu zestawów otworów w wiązaniu. Może również określić dopuszczalną tolerancję, po przekroczeniu której przesunięte wiązania będą powodować przedefiniowanie złożenia i wyświetlenie komunikatu o błędzie.

Aby zezwolić na przesunięte wiązania:

 1. W złożeniu dodać wiązanie koncentryczne pomiędzy pierwszą parą otworów.

 2. Dodać wiązanie koncentryczne pomiędzy drugą parą otworów.

 3. W oknie dialogowym kliknąć Utwórz to wiązanie z użyciem opcji przesunięcia.
  Jeśli w oknie dialogowym nie jest wyświetlana opcja Utwórz to wiązanie z użyciem opcji przesunięcia, należy przejść do Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Złożenia i wybrać Zezwalaj na tworzenie przesuniętych wiązań.
 4. W menedżerze właściwości PropertyManager wybrać Wyrównaj połączone wiązanie jako typ przesunięcia.
 5. Kliknąć .

  W obszarze graficznym można kliknąć Widok przekroju (pasek narzędzi Wyświetlacz przezroczysty) i powiększyć krawędzie każdego z wiązań. Zwrócić uwagę na przerwę pomiędzy powierzchnią a krawędzią w drugim wiązaniu.

  Pierwsze wiązanie jest rozwiązywane dokładnie.
  Drugie wiązanie wyświetla odległość przesunięcia.
W drzewie operacji FeatureManager dwa wiązania koncentryczne są widoczne w folderze Przesunięte zawartym w folderze Wiązania.