Zapobieganie obrotowi w wiązaniach koncentrycznych

Istnieje możliwość uniknięcia obracania się komponentów powiązanych przy użyciu wiązań koncentrycznych poprzez wybranie opcji Zablokuj obrót. Zablokowane wiązania koncentryczne są oznaczone ikoną lockedmates.png w drzewie operacji FeatureManager.

Nie można zablokować wiązań koncentrycznych, gdy komponent odniesienia jest przedefiniowany.

Aby zablokować wiązanie koncentryczne w złożeniu, należy:

  1. Otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Wiązanie dla wiązania koncentrycznego:
    • Przy istniejących wiązaniach w drzewie operacji FeatureManager wybrać wiązanie koncentryczne i kliknąć Edytuj operację menu_Edit_Feature.gif.
    • Dla nowego wiązania kliknąć Wstaw > Wiązanie. W części Standardowe wiązania wybrać Koncentryczne PM_mate_concentric.gif i wybrać komponenty do wiązania.
  2. W menedżerze właściwości PropertyManager wybrać Zablokuj obrót i kliknąć .
    Aby zablokować obracanie we wszystkich wiązaniach koncentrycznych w złożeniu, należy w drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Wiązania i kliknąć wiązania Zablokuj obracanie koncentryczne.