Wiązania szczelin

Można wiązać śruby z prostymi lub zakrzywionymi szczelinami oraz szczeliny ze szczelinami. W celu utworzenia wiązania szczeliny można wybrać oś, ścianę cylindryczną lub szczelinę.Aby utworzyć wiązanie szczeliny:

 1. Kliknąć Wiązanie (pasek narzędzi Złożenie) lub Wstaw > Wiązanie..
 2. W menedżerze właściwości PropertyManager rozwinąć Wiązania mechaniczne i wybrać Szczelina .
 3. Dla Ustawienia wiązań wybrać ścianę szczeliny i operację, z którą ma zostać powiązana:
  • Ściana drugiej szczeliny prostej lub kątowej
  • Ścianę cylindryczną
  Można wybrać operacje zachodzące na siebie.
 4. Wybrać opcję powiązania:
  Opcja Opis
  Swobodne Pozwala na poruszanie się komponentu swobodnie w szczelinie.
  W środku szczeliny Wyśrodkowanie komponentu w szczelinie.
  Odległość wzdłuż szczeliny Umieszcza oś komponentu w określonej odległości od końca szczeliny.
  Procent wzdłuż szczeliny Umieszcza oś komponentu w odległości określonej przez wartość procentową długości szczeliny.
  Aby zmienić punkt końcowy, z którego mierzona jest odległość, należy wybrać opcję Odwróć wymiar.
  Dla wiązań szczelina-szczelina można wybrać tylko ustawienie Wolne lub W środku szczeliny.
 5. Kliknąć .