Przypinanie menedżera właściwości PropertyManager Wiązanie

Kliknięcie w PM_OK.gif menedżera właściwości PropertyManager Wiązanie umożliwia zapisanie specyfikacji wiązania i zamyka menedżera właściwości PropertyManager jeśli nie jest on przypięty jako otwarty.

Aby wybrać więcej niż jedno wiązanie w menedżerze właściwości PropertyManager Wiązanie, należy:

  1. Określić wiązanie.
  2. W menedżerze właściwości PropertyManager kliknąć, pin_icon.gif zanim klikniesz PM_OK.gif.
  3. Określić następne wiązanie i kliknąć PM_OK.gif.
  4. Powtarzać krok 3, do czasu zakończenia określenia wiązań.
  5. Aby zamknąć przypiętego menedżera właściwości PropertyManager, należy kliknąć .