Dodawanie pozycji do Kontrolera wiązań

Można określić zestawy wartości wiązań definiujące różne pozycje komponentu.

Przed rozpoczęciem należy dodać wiązania do złożenia w celu zdefiniowania dopuszczalnego przeniesienia pomiędzy komponentami. Złożenie musi zawierać przynajmniej jeden z typów wiązań obsługiwanych przez Kontroler wiązań. Obsługiwane typy wiązań:
 • Kąt
 • Odległość sześciokąta
 • Limit kąta
 • Limit odległości
 • WiązanieŚcieżki (Odległość wzdłuż ścieżki, Procent wzdłuż ścieżki)
 • Szczelina (Odległość wzdłuż szczeliny, Procent wzdłuż szczeliny)
 • Szerokość (Wymiar, Procent)

Aby dodać pozycje do Kontrolera wiązań:

 1. Kliknąć Kontroler wiązań (pasek narzędzi Złożenie) lub Wstaw > Kontroler wiązań.
 2. W menedżerze właściwości PropertyManager wykonać jedną z następujących czynności w odniesieniu do pozycji Wiązania:
  • Wybrać wiązania z wysuwanego drzewa operacji FeatureManager.
  • Kliknąć Zbierz wszystkie obsługiwane wiązania.
  Można również wstępnie wybrać wiązania przed otwarciem Kontrolera wiązań.

  W obszarze Pozycje wiązań są wyświetlane bieżące wartości dla wiązań. Wartości te określają pozycję Position 1.

 3. Zdefiniować następną pozycję.
  1. Wprowadzić wartości wiązania dla następnej pozycji.
   W obszarze graficznym zmiana wartości wiązań powoduje przenoszenie komponentów na nowe pozycje.

  2. W obszarze Pozycje wiązań kliknąć Dodaj pozycję.
  3. W oknie dialogowym Nazwij pozycję wprowadzić nazwę lub zaakceptować domyślną pozycję <n> i kliknąć OK.
   Pozycja <n> jest tworzona na podstawie wprowadzonych wartości wiązań.
 4. W razie potrzeby powtórzyć krok 3, aby utworzyć więcej pozycji.