Edycja pozycji w Kontrolerze wiązań

Można zmienić zapisaną pozycję wiązania.

W tym przykładzie założono, że celem jest zwiększenie odstępu w pionie pokonywanego przez komponenty między pozycjami Pozycja 1 i Pozycja 2.

Aby edytować pozycję:

 1. W drzewie operacji FeatureManager wybrać opcję Kontroler wiązań i kliknąć opcję Edytuj operację .
 2. W menedżerze właściwości PropertyManager, w obszarze Pozycje wiązań, wybrać opcję Pozycja 2 z listy.
  Komponenty przemieszczą się do położenia Pozycja 2.

 3. Zmienić wartość Odległość1 z 30 na 60.
  W obszarze graficznym zostanie wyświetlony podgląd nowej pozycji komponentów w osi pionowej.

 4. Kliknąć opcję Zaktualizuj pozycję .
  Zmiana zostanie zastosowana do parametru Pozycja 2.
 5. Kliknąć .
  Zmiana zostania zapisana.