Przeciąganie komponentów na pozycje w Kontrolerze wiązań

Można przeciągać komponenty na pozycje w Kontrolerze wiązań.

Domyślnie wartości wiązania w menedżerze właściwości PropertyManager sterują pozycjami komponentów w obszarze graficznym. Jeżeli użytkownik woli przeciągać komponenty w obszarze graficznym, może spowodować, aby wartości wiązań w menedżerze właściwości PropertyManager były zależne od pozycji, do których przeciągnięto komponenty w obszarze graficznym. Przyciski w menedżerze właściwości PropertyManager pozwalają na przełączanie wiązań pomiędzy sterującymi i zależnymi.

Aby przeciągnąć komponenty:

 1. W menedżerze właściwości PropertyManager, należy wykonać jedną z następujących czynności:
  • Kliknąć Ustaw wszystkie wiązania jako sterowane .
  • Kliknąć Ustaw to wiązanie jako sterowane na prawo od pola wprowadzania danych liczbowych dla jednego lub więcej indywidualnych wiązań.
  Stan wiązania Opis
  Sterujący Wartość w polu wiązania steruje położeniem komponentów w obszarze graficznym.
  Zależny Wartość w polu wiązania jest zależna od pozycji przeciągania komponentów w obszarze graficznym.
 2. W obszarze graficznym przeciągnąć komponenty do przodu i do tyłu.
  Można przeciągnąć komponenty w pełnym zakresie wartości dla wiązań. Podczas przeciągania komponentów:
  • W menedżerze właściwości PropertyManager wartości dla wiązań zależnych ulegną zmianie.
  • W obszarze graficznym strzałki wskazują stopnie swobody dozwolone przez wiązania.

 3. Przeciągnąć komponenty do żądanej pozycji.


 4. Kliknąć Dodaj pozycję , wpisać nazwę i kliknąć OK.