Sterowanie działaniem aktualizacji widoków

Aby sterować działaniem aktualizacji widoków aktywnego rysunku, należy określić tryb Automatyczna aktualizacja widoku. Kiedy opcja ta jest wybrana, widoki rysunków są aktualizowane przy zmianie modelu. Możemy również ustawić opcję, aby określić czy widoki są aktualizowane przy otwieraniu rysunków. Podczas aktualizacji widoku rysunku, jego ikona w drzewie operacji FeatureManager zmienia się na FM_drawing_view_updating.gif.

Można aktywować i edytować nieaktualny widok rysunku. Do czasu zaktualizowania widoku wyświetlana jest nieaktualna geometria modelu. Adnotacje i wymiary, które zostaną dodane do nieaktualnej geometrii modelu, będą wisieć nieprzypisane, kiedy widok zostanie zaktualizowany.

Aby zmienić tryb aktualizacji bieżącego rysunku, należy:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę rysunku na górze drzewa operacji FeatureManager i zaznaczyć lub odznaczyć opcję Automatyczna aktualizacja widoku.

Automatyczne aktualizowanie widoków rysunków

Aby automatycznie aktualizować przy otwieraniu rysunków, należy:

 1. Kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Rysunki > Wydajność.
 2. Wybrać Zezwól na auto-aktualizację przy otwieraniu rysunków.
  Automatyczna aktualizacja widoków przy otwieraniu rysunków nie ma wpływu na Automatyczną aktualizację widoku dla aktywnego dokumentu rysunku.

Ręczne aktualizowanie widoków rysunków

Domyślnie wszystkie widoki rysunku są aktualizowane automatycznie gdy model ulega zmianie. Możemy zmienić to zachowanie, aby ręcznie aktualizować widoki rysunków.

Gdy model ulegnie zmianie, wszelkie widoki rysunku, które wymagają regeneracji oznaczone są wzorem kreskowania.

Nie można uaktywnić ani edytować widoku, który wymaga aktualizacji.

Aby ręcznie dokonać aktualizacji widoków rysunku, należy:

 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Rysunku na górze drzewa operacji FeatureManager i kliknąć Automatyczna aktualizacja widoku. Jeżeli nie występuje zaznaczenie, to ręczna regeneracja widoków jest włączona.
 2. Należy kliknąć jedną z opcji:
  • Edycja > Aktualizuj wszystkie widoki.
  • Przebuduj tool_Rebuild_Standard.gif (pasek narzędzi Standardowe) lub Edycja > Przebuduj.
  Esc.