Tworzenie konfiguracji w oparciu o pozycje

Można utworzyć konfigurację w oparciu o pozycje przy użyciu Kontrolera wiązań.

W tym przykładzie jako typu wiązania użyto ścieżki wiązania.

Aby utworzyć konfiguracje w oparciu o pozycje w Kontrolerze wiązań:

 1. Kliknąć Kontroler wiązań (pasek narzędzi Złożenie) lub Wstaw > Kontroler wiązań.
 2. W menedżerze właściwości PropertyManager, w obszarze Wiązania, kliknąć Odczytaj wszystkie obsługiwane wiązania.
 3. Pozostawić w polu Pozycja 1 wartość 0,00 mm i kliknąć Dodaj konfigurację .

  Opcja Dodaj konfigurację automatycznie dodaje model do menedżera konfiguracji ConfigurationManager, bez konieczności dodawania dalszych informacji.

 4. Dodać pole Pozycja 2, wykonując następujące czynności:
  1. W polu WiązanieŚcieżki1 wprowadzić 70,00mm.
  2. W obszarze Pozycje wiązań kliknąć opcję Dodaj pozycję, a następnie OK.
  3. Kliknąć Dodaj konfigurację .

 5. Dodać pole Pozycja 3, wykonując następujące czynności:
  1. W polu WiązanieŚcieżki1 wprowadzić 140,00mm.
  2. W obszarze Pozycje wiązań kliknąć opcję Dodaj pozycję, a następnie OK.
  3. Kliknąć Dodaj konfigurację .

 6. W pozycji Pozycja 2 wprowadzić wartość 80,00 mm, a następnie kliknąć Dodaj konfigurację .
 7. W oknie dialogowym Notyfikacja kontrolera wiązań kliknąć Aktualizuj.

  Aktualizacje są automatycznie propagowane w menedżerze konfiguracji ConfigurationManager.

 8. Kliknąć .